Regulamin Polickiego Indywidualnego
Transportu Osób Niepełnosprawnych